1 Μαρ 2011

Σύνδεση Mac OS X με Android 3.0 συσκευή


Για τη σύνδεση και τη μεταφορά δεδομένων μιας φορητής συσκευής Android 3.0 Honeycomb με υπολογιστές Mac που τρέχουν έκδοση OS X, απαιτείται σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Android η εγκατάσταση ενός βοηθητικού προγράμματος.
Πρόκειται για το Android File Transfer το οποίο παρέχει υποστήριξη στους Mac υπολογιστές για την αξιοποίηση του πρωτοκόλλου Media Transfer Protocol από τρίτους.
Η Google επέλεξε το συγκεκριμένο πρωτόκολλο για το Android 3.0 καθώς δίνει τη δυνατότητα της παράλληλης πρόσβασης των δεδομένων της συσκευής τόσο από τον υπολογιστή όσο και από την ίδια τη συσκευή.
Είναι πολύ πιθανόν η επερχόμενη έκδοση του OS X Lion να υποστηρίζει εγγενώς το Android File Transfer.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου